Ledning

Information och kontaktuppgifter

Ledning

Anette Grönroos
VD

Lisa Stensson
Ekonomichef

Ola Randerz
Sälj- och marknadschef

Annika Ahlgren
Chef Metadataproduktion

Mats Hernvall
Chef Affärsutveckling och IT

Charlotta Feith
Chef Förändringsledning

 

Övriga funktioner inom BTJ Sverige AB

Upphandlingsansvarig
Ola Randerz
HR
Sofie Ahlblom
E-postadresserna inom BTJ är uppbyggda enligt principen:
fornamn.efternamn@btj.se